Mơ bắt được chim đánh con gì? Điềm báo mang ý nghĩa gì?

Mơ bắt được chim đánh con gì? Điềm báo mang ý nghĩa gì?

Mơ thấy bắt được chim nhìn chung mang đến điềm báo tốt, nó cho thấy bạn là người có nhiều hoài bảo,